rss_feed

TUYỂN DỤNG

            Nội thất fami liên tục tuyển dụng cán bộ, cán bộ kinh doanh, cán bộ kỹ thuật sản xuất, cán bộ kỹ thuật giám sát công trình, cán bộ thông tin, cán bộ quản trị web, thợ lắp đặt, thợ sản xuất, lái xe tái cho nội thất fami.