CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

              Bên cạnh việc không ngừng đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh, chăm sóc các khách hàng truyền thống. Thường xuyên đầu tư mua sắm dây truyền mới, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất. Để trở thành thành viên của hệ thống các nhà cung cấp toàn cầu, công ty chúng tôi đưa ra 3 phương châm hành động :

 

1.    Đưa ra mức giá cạnh tranh cho khách hàng

2.    Đưa ra các sản phẩm có chất lượng tốt nhất để có thể thỏa mãn yêu cầu của khách hàng

3.    Thiết kế và phát triển các sản phầm độc đáo, có thể cạnh tranh trên thị thường trong và ngoài nước

 

                Là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, trong giai đoạn hội nhập thế giới, công ty luôn ý thức được vai trò của mình trong việc góp phần vào sự phát triển của đất nước. Trên con đường đi đến mục tiêu trở thành thành viên của hệ thống các nhà cung cấp toàn cầu, chúng tôi luôn ý thức được việc tạo dựng văn hóa công ty mang nét riêng biệt, tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời luôn hướng tới tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế để có thể bắt tay với các khách hàng trên toàn cầu